Osnovni podaci

Ime projekta: Partnerstvom do dobrog upravljanja
Nositelj / partneri na projektu: KA-MATRIX / Grad Karlovac, Udruga Polka
Datum početka projekta: 29.12.2014.
Datum završetka projekta: 28.12.2015.

Projektna sredstva u iznosu od 162.311,14 kn su odobrena u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.; Europski socijalni fond.

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://ljudski potencijali.hr/

eu logo nacionalna zaklada Strukturni-i-investicijski-fondovi-logo-big ZnakLogo-HR  grb_ured za udruge .hr