Sadržaj projekta

Projekt se provodi u partnerstvu sa Gradom Karlovcem i udrugom Polka tijekom 2015. godine. Projekt jača kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva za uspostavu javno civilnog partnerstva s lokalnom samoupravom po pitanju održivog upravljanja povijesno/kulturnom baštinom – starom gradskom jezgrom “Zvijezda”. Ojačanim kapacitetima za uspostavu partnerstva, nepostojanje jasne vizije svih zainteresiranih dionika te problemi u procesima izrade plana upravljanja Zvijezdom, lokalne OCD-a i lokalna samouprava će osnažiti građane za uljučivanje u procese odlučivanja čime će se smanjiti međusobno nepovjerenje, ali i pokazati dobrobiti i važnost uspostave modela javno civilnog partnerstva.

Aktivnosti projekta:

1. Aktivnosti jačanja kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva za odgovorno upravljanje povijesno/kulturnom baštinom (Zvijezda) kroz uspostavu javno civilnog partnerstva

2. Aktivnosti usmjerene na participaciju lokalnih udruga i građana u procesima odlučivanja o pitanjima transparentnog i održivog upravljanja povijesno/kulturnom baštinom

3. Aktivnosti podizanja razine svijesti lokalne zajednice o važnosti međusobne suradnje kroz javno civilno partnerstvo

Ime projekta: Partnerstvom do dobrog upravljanja
Nositelj / partneri na projektu: KA-MATRIX / Grad Karlovac, Udruga Polka
Datum početka projekta: 29.12.2014.
Datum završetka projekta: 28.12.2015.

Projektna sredstva u iznosu od 162.311,14 kn su odobrena u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.; Europski socijalni fond.

http://www.strukturnifondovi.hr/
http://ljudski potencijali.hr/

 

eu logo nacionalna zaklada Strukturni-i-investicijski-fondovi-logo-big ZnakLogo-HR  grb_ured za udruge .hr